Euráče

  10 centov, Grécko, 2007
 2 evri, Cyprus, 2008
1 euro, Fínsko, 2002

Komentáre