Euráče

2 evri, Slovinsko, 2007 
50 centov, Cyprus, 2008

Komentáre