Euráče

5 centov, Cyprus, 2008

1 cent, Litva, 2015

Komentáre