Euráče

20 centov, Španielsko, 2001
5 centov, Španielsko, 1999
5 centov, Rakúsko, 2002

Komentáre