Euráče

50 centov, Rakúsko, 2011
5 centov, Luxembursko, 2010
1 euro, Francúzsko, 2001
1 euro, Nemecko, 2002
20 centov, Taliansko, 2002
1 euro, Taliansko, 2002
2 centy, Taliansko, 2010

Komentáre