11. 7. 2014

F-104 G Starfighter

Lockheed F-104 G "Starfighter"
WTB 61, Luftwaffe
Manching AB, Germany 1991
1/144, RevellŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára