(ne)Skorá jar

Tento rok sa zima naozaj pevne držala nielen na cestách ale aj v lesoch pod Veľkou Javorinou ...
(Apríl 2013)Komentáre