28. 11. 2011

Svetlušky

Na začiatok trocha osvietenia - objasnenia celkovej situácie ...


Vybrané state zo Zákona o cestnej premávke - Zákon č.8/2009 Z.z. - účinnosť od 1.11.2011
Tu je uvedené ...
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
... kde je odsek s definíciou:
z) zníženou viditeľnosťou sa považuje viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli

... ďalej je možno nájsť s týmto priamo súvisiacu časť ...
§ 32
Osvetlenie vozidla
(3) Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa.
(4) Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie svetlomety alebo diaľkové svetlomety, alebo predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené.

Bohužiaľ to je všetko čo sa týka použitia hmlových svetlometov v praxi. 
Nič viac a nič menej.


Napriek tomu je ale zaužívaná prax (u vodičov z okresov prevažne MY, SE a SI tomu tak bohužiaľ ale nieje) že ak jazdí niekoľko vozidiel za sebou, v prípade použitia hmlových svetiel sa odporúča, aby ich použili IBA vodiči jazdiaci prví a poslední v kolóne. Predíde sa tým zbytočnému oslepovaniu ďalších vodičov.


Ak sa náhodou stretnete s takouto aroganciou, myslím tým samozrejme PERMANENTNE rozsvietené najmä zadné hmlovky, neváhajte danému vodičovi bliknúť vlastným prednými hmlovkami.
Zrejme totiž patrí medzi tú časť vodičov čo sa nepozerá do spätného zrkadla a nerozmýšľa nad tým že aj on nejakým spôsobom ovplyvňuje premávku.
Ak ale takýto osvetlovač ani po "piatich" minútach blikania nepochopí, rozsvieťte mu aj diaľkové svetlá a snáď ho to napadne ... a svieťte mu dovtedy, dokedy to nepochopí.


Poznámka pod/nad čiarou:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MY - okres Myjava (Záhorie)
SE - okres Senica (Záhorie)
SI - okres Skalica (Záhorie)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára